Kadra

Odsłony: 4410

AGNIESZKA JASTRZĘBSKA

- dyrektor Gminnego Żłobka im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym

Aga Kopia 1

Jestem absolwentką Państwowego Pomaturalnego Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie; w 1998 roku ukończyłam Wydział Animacji Kultury o specjalności Taniec. W 2000 roku ukończyłam Pedagogikę kulturoznawczą - specjalność Animator i menedżer kultury w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. W 2002 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim otrzymałam tytuł magistra w zakresie Pedagogiki Nauczania Zawodu - specjalność Opieka nad dziećmi i młodzieżą. W 2014 roku ukończyłam podyplomowe studia logopedyczne w Tarnowskiej Szkole Wyższej, a w 2015 roku - podyplomowe studia z zakresu Oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. W 2016 roku w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Krośnie ukończyłam Kurs Kwalifikacyjny - Zarządzanie Placówkami Oświatowymi. Żłobek to wyjątkowe miejsce dla najmłodszych, które na czas ich pobytu ma zmieniać się w drugi dom. To miejsce, które powinno zapewniać dzieciom prawidłowy rozwój oraz sprawiać, by czuły się one bezpiecznie, a rodzice mogli spokojnie poświęcić czas na obowiązki, wiedząc, że ich pociechy są pod najlepszą opieką. Chciałabym tworząc gminne żłobki i panującą w nich atmosferę przede wszystkim zapewnić najmłodszym jak najlepszą opiekę oraz umożliwiać optymalny rozwój. Sądzę, że w tej pracy szczególnie ważna jest dobra organizacja, łatwość porozumiewania się z innymi, jak również życzliwy stosunek do dzieci i współpracowników. Staram się, by żłobek funkcjonował na wysokim poziomie. Dużą wagę przykładam do podnoszenia kwalifikacji, dążenia do rozwoju zawodowego, kreatywności i otwartości na nowe wyzwania.


Justyna Gondela - Opiekunka dziecięca

Justyna Gondela

W marcu 2018 roku na Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Łodzi ukończyłam kierunek: Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Na Uniwersytecie Rzeszowskim zdobyłam tytuł magistra Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej. Podnosząc swoje kwalifikacje brałam udział w różnych kursach i szkoleniach m.in. „Emocje malucha – jak budować relacje”, ,,Profesjonalna opieka nad małym dzieckiem”, „Sensoplastyka – plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat” „Najmłodsi pod kloszem gminy – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3”, „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej”, „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”, „Praca z dzieckiem z ADHD”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Animator czasu wolnego”. Cenne doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako opiekunka dziecięca w Gminnym Żłobku im. Matki Anny Kaworek w Łężanach Praca z dziećmi to moja pasja, spełnienie zawodowe i duża radość, gdy obserwuję postępy swoich wychowanków. Być opiekunem dziecka dla mnie, to być jego przyjacielem, pomagać mu poznawać i odkrywać świat, w taki sposób by z rzeczy trudnych czynić rzeczy łatwe. Jako pedagog dbam o prawidłowy rozwój podopiecznych i ich bezpieczeństwo, a największą nagrodą w mojej pracy jest radosna buzia każdego maluszka, bowiem jak mówił Janusz Korczak „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Pracując z najmłodszymi staram się indywidualnie traktować każde dziecko ponieważ wiem, że takie podejście umożliwi mu optymalny rozwój.


Sabina Wójcik - Opiekunka dziecięca

Sabina Wojcik fill 150x210

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wcześniej kształciłam się również w dziedzinie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praca z dziećmi jest dla mnie pasją, ale zarazem wyzwaniem. Skłania do ciągłej kreatywności i działania. Dzieci są bardzo chłonne wiedzy oraz otwarte na nowe doświadczenia, dlatego zawsze mam na uwadze to, że nawet najprostsze czynności, w których dziecko bierze udział lub, które tylko obserwuje, wnoszą do jego rozwoju nowe umiejętności oraz pozwalają poznawać nieznane dotąd możliwości. Staram się w pełni wykorzystywać czas spędzony z dziećmi, aby jak najbardziej przekładał się on na ich wszechstronny rozwój. Moi podopieczni zawsze mogą liczyć na mój uśmiech i wyrozumiałość. Podczas pobytu w żłobku wspólnie się bawimy, odkrywamy, uczymy, ale przede wszystkim ważne jest dla mnie, aby nasz wychowanek czuł się bezpiecznie i spędzał miło czas w przyjaznej atmosferze. Uśmiechnięte oczka i zadowolenie namalowane na buziach dzieci wynagradzają wysiłek i zaangażowanie, które wkładam w moją pracę. 


Justyna Jurczak - pielęgniarka, opiekunka

Jurczak J. zdjęcie portretowe

Jestem absolwentką studiów licencjackich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku pielęgniarstwo. Obecnie jestem w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od zawsze wykazywałam się empatią i troską względem dzieci, co przełożyło się na chęć współpracy z najmłodszymi. W opiece nad dziećmi najważniejsze dla mnie jest ich bezpieczeństwo oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychomotoryczny. Fascynuje mnie to, jak dzieci szybko potrafią się rozwijać i uczyć nowych rzeczy. Bardzo mnie cieszy, że mogę być tego częścią, że mogę im pomóc w tych pierwszych latach życia wchodzić w kolejne etapy rozwoju i edukacji. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego, a najcenniejszą nagrodą jest uśmiechnięta buzia dziecka.


Elżbieta Bystrańska - robotnik do pracy lekkiej

ela b

Jestem absolwentką Technikum Odzieżowego w Sanoku. Moje zainteresowania i pasje życiowe ukierunkowane były jednak na zupełnie inną dziedzinę, a mianowicie na kwiaty. Z tej fascynacji zrodziły się częste próby samodzielnego wykonywania różnych kompozycji kwiatowych i dekoracji. Dlatego też zdecydowałam się dokształcić w Studium Florystycznym w Rzeszowie, dzięki któremu poszerzyłam i wzbogaciłam mój warsztat pracy. Praktyczne doświadczenie w tym zawodzie zdobyłam pracując jako florystyka w Niemczech przy wykonywaniu stroików świątecznych. Ukończyłam także kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”, który uprawnia mnie do pomocy opiekunkom żłobka w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W naszej placówce staram się, dbać nie tylko o to, by posiłki dzieci były punktualnie wydawane, lecz także o estetykę pomieszczeń i zachowanie w nich czystości. Dzięki moim umiejętnościom florystycznym i rękodzielniczej pasji żłobek staję się kolorowy, a dekoracje zmieniają się wraz z porami roku. Mam nadzieję, że dzięki mojej pracy uwrażliwię na piękno nie tylko podopiecznych żłobka, ale też rodziców i odwiedzających nas gości.


 

Urszula Jaworska - opiekunka dziecięca

Urszula Jaworska

Odbywając Kurs Opiekunki w Żłobku i Klubie Dziecięcym, który uprawnia mnie do pracy na stanowisku opiekunka dziecięca przekonałam się, jak cudownym uczuciem jest móc przekazywać tak małej istocie swoje pasje, zaangażowanie, mieć wpływ na kształtowanie się jej zdolności, na pokazywanie świata, na przygotowanie jej do następnego etapu życia, czyli przedszkola. Mam nadzieję, że zarówno doświadczenie praktyczne jak i zdobytą na kursie wiedzę pogłębię na studiach z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, które rozpoczęłam Jestem osobą rzetelną, punktualną, zdyscyplinowaną i kreatywną. Sumiennie i dokładnie wypełniam powierzone mi obowiązki. Uważam, że do każdego dziecka należy podejść indywidualnie. Posiadam zdolności plastyczne oraz kulinarne. Moje hobby to pieczenie ciast i tortów. .Praca z dziećmi jest moją pasją i sprawia mi ogromną radość.