Kadra

Odsłony: 4146

AGNIESZKA JASTRZĘBSKA

- dyrektor Gminnego Żłobka im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym

Aga Kopia 1

Jestem absolwentką Państwowego Pomaturalnego Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie; w 1998 roku ukończyłam Wydział Animacji Kultury
o specjalności Taniec. W 2000 roku ukończyłam Pedagogikę kulturoznawczą - specjalność Animator i menedżer kultury w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. W 2002 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim otrzymałam tytuł magistra w zakresie Pedagogiki Nauczania Zawodu - specjalność Opieka nad dziećmi i młodzieżą. W 2014 roku ukończyłam podyplomowe studia logopedyczne w Tarnowskiej Szkole Wyższej, a w 2015 roku - podyplomowe studia z zakresu Oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. W 2016 roku w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Krośnie ukończyłam Kurs Kwalifikacyjny - Zarządzanie Placówkami Oświatowymi.

 Żłobek to wyjątkowe miejsce dla najmłodszych, które na czas ich pobytu ma zmieniać się w drugi dom. To miejsce, które powinno zapewniać dzieciom prawidłowy rozwój oraz sprawiać, by czuły się one bezpiecznie, a rodzice mogli spokojnie poświęcić czas na obowiązki, wiedząc, że ich pociechy są pod najlepszą opieką. Chciałabym tworząc gminne żłobki i panującą w nich atmosferę przede wszystkim zapewnić najmłodszym jak najlepszą opiekę oraz umożliwiać optymalny rozwój. Sądzę, że w tej pracy szczególnie ważna jest dobra organizacja, łatwość porozumiewania się z innymi, jak również życzliwy stosunek do dzieci i współpracowników. Staram się, by żłobek funkcjonował na wysokim poziomie. Dużą wagę przykładam do podnoszenia kwalifikacji, dążenia do rozwoju zawodowego, kreatywności i otwartości na nowe wyzwania.


Justyna Gondela - Opiekunka dziecięca

Justyna Gondela

 

W marcu 2018 roku na Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Łodzi ukończyłam kierunek: Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Na Uniwersytecie Rzeszowskim zdobyłam tytuł magistra Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej. Podnosząc swoje kwalifikacje brałam udział w różnych kursach i szkoleniach m.in. „Emocje malucha – jak budować relacje”, ,,Profesjonalna opieka nad małym dzieckiem”, „Sensoplastyka – plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat” „Najmłodsi pod kloszem gminy – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3”, „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej”, „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”, „Praca z dzieckiem z ADHD”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Animator czasu wolnego”. Cenne doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako opiekunka dziecięca w Gminnym Żłobku im. Matki Anny Kaworek w Łężanach Praca z dziećmi to moja pasja, spełnienie zawodowe i duża radość, gdy obserwuję postępy swoich wychowanków. Być opiekunem dziecka dla mnie, to być jego przyjacielem, pomagać mu poznawać i odkrywać świat, w taki sposób by z rzeczy trudnych czynić rzeczy łatwe. Jako pedagog dbam o prawidłowy rozwój podopiecznych i ich bezpieczeństwo, a największą nagrodą w mojej pracy jest radosna buzia każdego maluszka, bowiem jak mówił Janusz Korczak „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Pracując z najmłodszymi staram się indywidualnie traktować każde dziecko ponieważ wiem, że takie podejście umożliwi mu optymalny rozwój.


Sabina Wójcik - Opiekunka dziecięca

Sabina Wojcik fill 150x210

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wcześniej kształciłam się również w dziedzinie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praca z dziećmi jest dla mnie pasją, ale zarazem wyzwaniem. Skłania do ciągłej kreatywności i działania. Dzieci są bardzo chłonne wiedzy oraz otwarte na nowe doświadczenia, dlatego zawsze mam na uwadze to, że nawet najprostsze czynności, w których dziecko bierze udział lub, które tylko obserwuje, wnoszą do jego rozwoju nowe umiejętności oraz pozwalają poznawać nieznane dotąd możliwości. Staram się w pełni wykorzystywać czas spędzony z dziećmi, aby jak najbardziej przekładał się on na ich wszechstronny rozwój. Moi podopieczni zawsze mogą liczyć na mój uśmiech i wyrozumiałość. Podczas pobytu w żłobku wspólnie się bawimy, odkrywamy, uczymy, ale przede wszystkim ważne jest dla mnie, aby nasz wychowanek czuł się bezpiecznie i spędzał miło czas w przyjaznej atmosferze. Uśmiechnięte oczka i zadowolenie namalowane na buziach dzieci wynagradzają wysiłek i zaangażowanie, które wkładam w moją pracę. 


Justyna Jurczak - pielęgniarka, opiekunka

Jurczak J. zdjęcie portretowe

Jestem absolwentką studiów licencjackich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku pielęgniarstwo. Obecnie jestem w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Od zawsze wykazywałam się empatią i troską względem dzieci, co przełożyło się na chęć współpracy z najmłodszymi. W opiece nad dziećmi najważniejsze dla mnie jest ich bezpieczeństwo oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychomotoryczny. Fascynuje mnie to, jak dzieci szybko potrafią się rozwijać i uczyć nowych rzeczy. Bardzo mnie cieszy, że mogę być tego częścią, że mogę im pomóc w tych pierwszych latach życia wchodzić w kolejne etapy rozwoju i edukacji.

Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego, a najcenniejszą nagrodą jest uśmiechnięta buzia dziecka.


Elżbieta Bystrańska - robotnik do pracy lekkiej

ela b

Jestem absolwentką Technikum Odzieżowego w Sanoku. Moje zainteresowania i pasje życiowe ukierunkowane były jednak na zupełnie inną dziedzinę, a mianowicie na kwiaty. Z tej fascynacji zrodziły się częste próby samodzielnego wykonywania różnych kompozycji kwiatowych i dekoracji. Dlatego też zdecydowałam się dokształcić w Studium Florystycznym w Rzeszowie, dzięki któremu poszerzyłam i wzbogaciłam mój warsztat pracy. Praktyczne doświadczenie w tym zawodzie zdobyłam pracując jako florystyka w Niemczech przy wykonywaniu stroików świątecznych.

Ukończyłam także kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”, który uprawnia mnie do pomocy opiekunkom żłobka w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

W naszej placówce staram się, dbać nie tylko o to, by posiłki dzieci były punktualnie wydawane, lecz także o estetykę pomieszczeń i zachowanie w nich czystości. Dzięki moim umiejętnościom florystycznym i rękodzielniczej pasji żłobek staję się kolorowy, a dekoracje zmieniają się wraz z porami roku. Mam nadzieję, że dzięki mojej pracy uwrażliwię na piękno nie tylko podopiecznych żłobka, ale też rodziców i odwiedzających nas gości.