JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/gminamp/ftp/zl/images/galeria1,limit=0,random=1,width=100,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galeria1,limit=0,random=1,width=100,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1

m.A

Matka Anna Kaworek została patronką Gminnego Żłobka w Łężanach na mocy uchwały Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2015 roku.

„Zabrzmiało Miejsce Piastowe dziecięcym śmiechem,

zakwitły kwiaty wesołych zabaw, a „dom” napełnił się miłością,

w każdym zakątku gościła radość”.

(Z piosenki, sł. ks. Rafał Kamiński)

 

Matka Anna Kaworek (1872-1936) jest współzałożycielką Zgromadzenia Sióstr Michalitek. To dzięki jej ofiarności i heroicznej nadziei, siostry wytrwały w służbie najuboższym, wybudowały klasztor w Miejscu Piastowym i doczekały się zatwierdzenia Zgromadzenia.

Matka Anna Kaworek utwierdzała siostry w przekonaniu, że miłości bliźniego można się uczyć poprzez wzajemną pomoc, współpracę, otwarcie na potrzeby i talenty innych.

Wyniesione z domu rodzinnego uspołecznienie, altruizm, pomoc drugiemu człowiekowi stanowiły istotny motyw i cel wyboru życia zakonnego. Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży opuszczonej stały się kolejnym i głównym zadaniem całego Jej życia.

W 1901 roku dzięki staraniom Matki Założycielki siostry otworzyły ochronkę dla małych dzieci w Miejscu Piastowym. Przyjmowały do niej sieroty, a także córki miejscowych gospodarzy na naukę koronkarstwa, krawiectwa i wyrobu guzików.

Serce Matki Anny płonęło ogniem miłości do dzieci biednych i potrzebujących. Wiernie trwała we wszystkich postanowieniach pomimo wszelkich przeciwności losu. Uważała, że wszystkie wielkie wychowawcze cele: wartości ewangeliczne, patriotyczne, poszanowanie tradycji, tożsamości narodowej i szacunku do drugiej osoby trzeba wpajać od lat najmłodszych oraz należy realizować je na miarę wieku i możliwości dzieci, a zatem w łączności z zabawą i w klimacie serdecznej miłości.

„Była łagodna, ale stanowcza. Dla każdego miała słowa pociechy i zachęty, w całej pełni umiała przemówić, rozweselić, w strapieniu pocieszyć i była naprawdę troskliwą, a zarazem kochaną Matką”

s. M. Mikulska

Opustoszały budynek dawnej szkoły w Łężanach został przekształcony w nowoczesny żłobek dla dzieci w wieku od jednego roku do 3 lat. Nabór dzieci ciągle trwa.

Gminny żłobek otwarty został 28 grudnia 2015 roku, a powstał dzięki dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach programu "Maluch". To pierwsza tego typu publiczna placówka prowadzona przez gminę wiejską w powiecie krośnieńskim. - Na utworzenie 30 miejsc w żłobku otrzymaliśmy ponad 1 mln zł dofinansowania – wyjaśnia Marek Klara, wójt gminy Miejsce Piastowe. Utworzenie placówki kosztowało 1 255 000 miliona złotych.

W wyremontowanym budynku dawnej szkoły znajdują się 3 sale, kuchnia, zmywalnia, magazyny, sanitariaty dostosowane do potrzeb dzieci, szatnie, duży hol i wiatrołap. Budynek został pozbawiony barier architektonicznych oraz przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich. Budynek stoi na dość sporej działce (0,35 ha), jest więc miejsce na parking i trochę zieleni. Projektowany jest także plac zabaw.

Godziny otwarcia żłobka będą dostosowane do potrzeb rodziców. Na jednego opiekuna planowo ma przypadać ośmioro dzieci, chyba że w grupie będzie jedno dziecko niepełnosprawne, wówczas pod opieką jednej osoby może być co najwyżej pięcioro dzieci.

Uroczyste poświęceniu żłobka nastąpi w styczniu 2016 r.

{gallery}galeria1,limit=0,random=1,width=100,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery}