RODO

Odsłony: 67

.....................................................                                                                                                    Łężany, 25.05.2018 r.

            Oznaczenie pracodawcy

KLAUZULA

informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

przez Gminny Żłobek im. Matki Anny Kaworek w Łężanach

ul. Hr. Jana Potockiego 56, 38 - 423 Łężany

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:

Gminny Żłobek im. Matki Anny Kaworek w Łężanach z siedzibą ul. Hr. Jana Potockiego 56,
38 - 423 Łężany, reprezentowany przez Panią Agnieszkę Jastrzębską– dyrektora, tel. 504 793 751,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Żłobku
  im. Matki Anny Kaworek w Łężanach: Pani Mariola Guzik, adres: ul. Hr. Jana Potockiego 56,
  38 - 423 Łężany, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio
     z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych, danych osobowych
  w Gminnym Żłobku im. Matki Anny Kaworek w Łężanach:

Gminny Żłobek im. Matki Anny Kaworek w Łężanach przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z właściwych przepisów prawa, w tym zwłaszcza z ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. a) - c) i lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a), b), i g) RODO.

 1. Kategorie odnośnych danych osobowych dziecka i źródło pochodzenia danych osobowych
  w odniesieniu do danych osobowych dziecka: dane identyfikacyjne, dane o stanie rodzinnym, zdrowotnym oraz inne wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; źródło pochodzenia danych osobowych - rodzice/opiekunowie prawni dziecka.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka będą wyłącznie organy publiczne i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub będące podmiotami przetwarzającymi.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 4. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka przechowywane będą wyłącznie przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa, w tym zwłaszcza z przepisów archiwalnych obowiązujących w Gminnym Żłobku im. Matki Anny Kaworek w Łężanach.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawa.
 2. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych lub danych osobowych dziecka narusza przepisy RODO.
 4. W zależności od rodzaju sprawy załatwianej w Gminnym Żłobku im. Matki Anny Kaworek
  w Łężanach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.
 5. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacja

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gminny Żłobek im. Matki Anny Kaworek
w Łężanach z siedzibą
ul. Hr. Jana Potockiego 56, 38 - 423 Łężany,
reprezentowany przez Panią Agnieszkę Jastrzębską – dyrektora, tel. 504 793 751,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Żłobku im. Matki Anny Kaworek
w Łężanach jest Pani Mariola Guzik, kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio
z przetwarzaniem danych osobowych.

Obowiązujące przepisy prawne